Раздел I Общи положения


Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Вимакс Клима” ООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://vimax.bg/, https://vimax-karcher.com/ и https://ariston.vimax.bg/.

Раздел II Общи условия за ползване на сайтовете на VIMAX


Следните условия са условията на споразумението между Вас и VIMAX. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайтовете на VIMAX


Цени.

Поръчки и доставка на стока и/или услуга

Плащане

Договорът за продажба от разстояние между VIMAX и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

Общи условия за връщане/замяна на стока

*Задължителни реквизити при подаването на заявлението са (три имена на потребителя, географски адрес и ако има такива - телефонен номер, факс и електронен адрес) VIMAX ще Ви изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Гаранционно обслужване

VIMAX указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Допълнителни условия